Zoom nad Bielskiem-Białą 2013

Projekt „Zoom na Bielsko-Białą!” był realizowany od września do listopada 2013 roku przez Stowarzyszenie Montaż i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz. Uczestnicy warsztatów fotograficznych i filmowych przez prawie dwa miesiące zgłębiali techniki fotografii, uczyli się pisania scenariusza i podstaw pracy z kamerą. Ale także doświadczyli jeszcze czegoś – całkowicie innego, bo zapośredniczonego przez obiektyw aparatu i kamery, spojrzenia na znane/nieznane miejsca i ludzi w Bielsku-Białej. Kilkanaście niezwykłych zdjęć i film dokumentalny „Brama” – impresja na temat pracy i misji Tadeusza Modrzejewskiego, twórcy Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta – zostały zaprezentowane na uroczystym wernisażu.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013.

© 2019 Stowarzyszenie Montaż