Przemoc to niemoc!!! 2012

W październiku 2012 roku Stowarzyszenie Montaż rozpoczęło działania edukacyjne dotyczące problemu przemocy na potrzeby trzech projektów systemowych: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”, „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” i „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”. W ramach owych projektów Stowarzyszenie przeprowadziło spotkania edukacyjno-profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie każdej z Gmin a w listopadzie został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Przemoc to niemoc!!!”

© 2019 Stowarzyszenie Montaż