O STOWARZYSZENIU

Naszym celem jest propagowanie szeroko pojętej kultury i sztuki, zwłaszcza sztuki filmowej. Najwięcej radości i satysfakcji sprawia nam organizacja imprez kulturalnych oraz działalność edukacyjna. Kultura to dla nas nie tylko pojęcie abstrakcyjne, ale także sposób na szerzenie tolerancji, otwartości oraz szacunku dla drugiego człowieka i natury. Chętnie współpracujemy z wszystkimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną działalnością.

© 2019 Stowarzyszenie Montaż