Montaż przedstawia: gender 2011

Przegląd „Montaż przedstawia: gender” zakończony. W ciągu trzech dni ponad 500 osób wzięło udział w projekcjach filmów i wykładach o kulturowej tożsamości płci. W ramach trzydniowego festiwalu zostały pokazane filmy poruszające problem kulturowej tożsamości płci – zarówno współczesne, jak i nieco starsze. Ważnym punktem programu były wykłady zaproszonych filmoznawców i kulturoznawców: prof. dra hab. Tadeusza Miczki, który opowiadał o problemie tożsamości w ponowoczesnym świecie i filmie; prof. Ewy Mazierskiej, która skupiła się na kwestii gender w kinie gatunkowym oraz dra Tomasza Sikory, który zajął się tematem polityki queer w dobie neoliberalizmu.

Fotorelacja
zdjęcia: Krzysztof Bożek, Wojciech Iskierka

© 2019 Stowarzyszenie Montaż