Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie 2012

Projekt „Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie” składa się z dwóch bloków warsztatów edukacyjnych. Pierwszy pod nazwą „Czytelnia kultury” obejmuje podstawy wiedzy o filmie i ćwiczenia z kamerą. Druga seria warsztatów analizuje kwestię odzwierciedlenia w filmach procesów zachodzących w społeczeństwie. Omówione zostaną takie tematy jak rola organizacji pozarządowych i ich funkcjonowanie, elementy myśli społecznej oraz prawa człowieka. Zwieńczeniem warsztatów będzie gra miejska. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli prezentujące innowacyjne metody pracy z młodzieżą.
Wszystkie scenariusze zajęć zostaną udostępnione na zasadach Creative Commons.
Niezwykle ważną częścią warsztatów są przeprowadzane po projekcjach dyskusje, które, jak pokazuje doświadczenie, często przeradzają się w burzliwą i nieskrępowaną wymianę poglądów, na co zwykle nie ma miejsca w szkole. Uczy to młodych ludzi krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i samodzielnego myślenia. Warsztaty przekazują także wiedzę na temat współczesnych zagadnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków nakładanych na człowieka i obywatela. Innym pozytywnym efektem jest rozwój kreatywności i wyobraźni uczestników warsztatów oraz motywacja do twórczego działania poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie filmowe. Młodzież zaangażuje się w zajęcia pozalekcyjne, przećwiczy umiejętność pracy w grupie oraz zostanie przygotowana do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Filmy zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego „Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie” przy wsparciu Fundacji Orange.

Oskar Didyk z II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

Uczniowie III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Uczniowie LO 4 im. KEN w Bielsku-Białej

 

© 2019 Stowarzyszenie Montaż