„Głośne Kino Nieme”: „Matka”

30 grudnia 2011, 7:21

Stowarzyszenie Montaż i Galeria Bielska Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają 28 stycznia o godz. 18.00 na kolejny pokaz z cyklu „Głośne Kino Nieme”. „Matka” (1926), ekranizacja powieści Maksyma Gorkiego w reżyserii Wsiewołoda Pudowkina, jest naszym kolejnym, po „Pancerniku Potiomkinie” Siergieja Eisensteina, spotkaniem z klasyką kina radzieckiego. O ile jednak „Pancernik…” opowiadał o losach grupy bohaterów, rewolucyjnej
>> czytaj dalej

„Portier z Hotelu Atlantic” F.W. Murnaua vs. Mike Rass

17 grudnia 2011, 7:06

Stowarzyszenie Montaż i Galeria Bielska BWA zapraszają 17 grudnia o godzinie 18.00 na kolejny pokaz z cyklu „Głośne Kino Nieme”. „Portier z Hotelu Atlantic” w reżyserii Frierdricha Wilhelma Murnaua jest arcydziełem nurtu Kammerspiel, obecnego w kinie niemieckim w latach 20. ubiegłego wieku. Kammerspiel można przetłumaczyć jako „dramat kameralny”, a pochodzi on od nazwy teatru, otwartego
>> czytaj dalej

Montaż przedstawia: gender 2011

10 grudnia 2011, 8:58

Przegląd „Montaż przedstawia: gender” zakończony. W ciągu trzech dni ponad 500 osób wzięło udział w projekcjach filmów i wykładach o kulturowej tożsamości płci. W ramach trzydniowego festiwalu zostały pokazane filmy poruszające problem kulturowej tożsamości płci – zarówno współczesne, jak i nieco starsze. Ważnym punktem programu były wykłady zaproszonych filmoznawców i kulturoznawców: prof. dra hab. Tadeusza
>> czytaj dalej

Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie

9 grudnia 2011, 7:01

Stowarzyszenie Montaż rozpoczyna od stycznia realizację projektu „Film w społeczeństwie, społeczeństwo w filmie”. Nasz projekt jest jednym z 47 zwycięskich, które wyłoniono spośród nadesłanych 448 wniosków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Bielsku-Białej. Zwycięskie inicjatywy wyłoniła Kapituła Akademii Orange, w skład której wchodzą uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga
>> czytaj dalej

© 2019 Stowarzyszenie Montaż